زمان ثبت : یکشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1383 در ساعت 08:32 ب.ظ
نویسنده : مهتاب
عنوان :

سوء تفاهم

پرسید : آدامس داری؟

گفتم : همینه که توی دهنمه.

ازم گرفت و انداخت توی دهنش ! داشتم با خودم فکر میکردم چقدر منو دوست داره که حاضر شد اینکارو بکنه !  

یهو دیدم آدامس دهنی
بغل دستیمو هم گرفت و انداخت کنار اون اولی! گفت : عادتشه دو سه تا با هم بخوره !!!