زمان ثبت : یکشنبه 25 مرداد‌ماه سال 1383 در ساعت 05:47 ب.ظ
نویسنده : مهتاب
عنوان :

زنـــدگـــــــــــــی

 

تو میدانی و همه می دانند که زندگی از تحمیل لبخندی بر لبان من، از آوردن برق امیدی

 در نگاه من، از بر انگیختن موج شعفی در دل من عاجز است.

تو میدانی و همه می دانند که شکنجه دیدن بخاطر تو، زندانی کشیدن بخاطر تو

و رنج بردن بپای تو تنها لذت بزرگ من است.

از شادی تست که برق امید در چشمان خسته ام می درخشد. و از خوشبختی تست

که هوای پاک سعادت را در ریه هایم احساس می کنم.

نمی توانم خوب حرف بزنم، نیروی شگفتی را که در زیر این کلمات ساده و جمله های

ضعیف و افتاده پنهان کرده ام، دریــاب ! دریــاب !

من ترا دوست دارم، همه زندگیم و همه روزها و شبهای زندگیم،‌ هر لحظه زندگیم

بر این دوستی شهادت می دهند، شاهد بوده اند و شاهد هستند،‌

آزادی تــو مذهـــب من اســـت،

خوشــبختی تو عشــق من اســت،

آینــده تو تنــها آرزوی من اســت.

 

                                                                                           

                                                     « ‌‌دکــتر علـی شریعـتی»