زمان ثبت : شنبه 9 خرداد‌ماه سال 1383 در ساعت 12:05 ق.ظ
نویسنده : مهتاب
عنوان :

وقتی با هراس به سقفی نگاه می کردم
که قرار بود  سرپناهم باشه
بی اختیار یاد کسی افتادم
که  زیر اون  سقف
قرار بود تکیه گاهم باشه
قطره اشکی از گوشه چشمم لرزید
 واحدی برای اندازه گرفتن
شدتش پیدا نکردم
فقط میدونم اونقدر بود که
خونه آرزوهامو خراب کنه